KARTA KREDYTOWA

Wszystko czego szukasz o kartach kredytowych w jednym miejscu!

Lokaty

lokaty

Jedną z metod na pewny i bezpieczny dochód jest lokata w banku. Lokata jest powszechnym sposobem na oszczędzanie. Lokata to umowa między bankiem a osobą fizyczną (klientem banku), która dotyczy lokowania pieniędzy w danym banku, zazwyczaj na pewien umowny okres. W okresie tym, nie można wypłacić środków, jednak można je dodatkowo wpłacać. W zamian za możliwość obrotu pieniędzmi, bank wypłaca klientowi odsetki.

Metod takiego oszczędzania jest wiele, a do najpopularniejszych należą wpłata określonej kwoty na rachunek lokaty. Istnieje też tzw. program systematycznego oszczędzania, który polega na dokonywaniu stałych, cyklicznych wpłat na rachunek lokaty. Ważne jest to, że im dłuższy czas trwania lokaty, tym wyższe jest jej oprocentowanie.

Po upływie wskazanego terminu można wypłacić pieniądze z lokaty i ją zamknąć, ale można ją również przedłużyć na kolejny okres. Należne odsetki mogą wówczas ulec kapitalizacji (czyli powiększyć kwotę kolejnej lokaty) lub być wypłacone na wskazany rachunek.

Decydując się na otwarcie lokaty terminowej powinniśmy zwrócić uwagę na: oprocentowanie, czas trwania lokaty, możliwość przedłużenia lokaty na kolejny okres, możliwość kapitalizacji odsetek lub ich wypłaty, możliwość oraz warunki rozwiązania umowy przed terminem. Niektóre banki proponują swoim klientom tzw. lokaty progresywne, czyli lokaty, których oprocentowanie ulega podwyższeniu wraz z wydłużającym się czasem ich trwania.

Chcesz wiedzieć więcej?