KARTA KREDYTOWA

Wszystko czego szukasz o kartach kredytowych w jednym miejscu!

Karta kredytowa, a debetowa

Czym się różni karta debetowa od karty kredytowej? To proste.

Karta debetowa to nic innego jak karta płatnicza, która służy do korzystania ze środków zgromadzonych na koncie. Dotyczy to zarówno środku pozyskanych przez posiadacza karty w formie dochodów (przelew wypłaty na konto) jak również kredytu odnawialnego jeśli takowy został przyznany przez bank.

Natomiast karta kredytowa jest kartą, która umożliwia posiadaczowi na wykorzystywanie środków do wysokości przyznanego limitu przez bank. Bank określa nam warunki korzystania z karty, np. termin spłaty, możliwości rozłożenia spłaty na raty itp. Zaletami kart kredytowych jest niewątpliwie tzw. grace period, czyli okres w którym nie są naliczane odsetki. W większości banków okres ten wynosi 54 dni od 1 dnia każdego miesiąca. Tak więc jeśli 14 dnia miesiąca, np. 14 maja dokonamy transakcji kartą kredytową na jakąś kwotę, wówczas mamy 30 dni do spłaty tej kwoty bez naliczenia odsetek. Po upływie okresu grace period posiadacz karty jest zobowiązany do spłaty całości zadłużenia, ale jeśli nie jest to możliwe wymagana jest tzw. spłata minimalna (również ustalana przez bank). Warto wspomnieć, że posiadanie karty kredytowej nie wiąże się z posiadaniem konta w danym banku, aczkolwiek prawdopodobieństwo przyznania karty kredytowej jest większe w bankach w których posiadamy już konto, ze względu na wiarygodność oraz możliwość oszacowania przez bank naszej zdolności kredytowej. Ważną informacją jest również to, że wypłata z bankomatu za pomocą karty kredytowej podlega naliczaniu odsetek od momentu pobrania gotówki.

Chcesz wiedzieć więcej?